“We’re all just
walking each other home”

Ram Das

Verzekeringen

Vaak wordt gedacht dat de uitvaart verzorgd moet worden door de instantie waar ook de verzekering is afgesloten. Dit is niet het geval. Ook indien je een uitvaartverzekering hebt afgesloten kan ik je afscheid verzorgen.

Uitvaartverzekeringen zijn onder te verdelen in 2 varianten:
Kapitaalverzekeringen en Naturaverzekeringen.

Kapitaalverzekering

Bij een Kapitaalverzekering keert je verzekering het verzekerde bedrag uit. Je kunt dit bedrag naar eigen wens besteden aan de uitvaart. Indien gewenst neem ik het contact met de uitvaartverzekeraar van je over en zorg ik ervoor dat het bedrag dat door de uitvaartverzekering wordt uitgekeerd met de factuur wordt verrekend.

Naturaverzekering

Bij een pakket of naturaverzekering biedt de verzekeraar vaak een pakket aan-, dat bestaat uit goederen of diensten. Als je hier geen gebruik van wil maken krijg je meestal een deel van de waarde van het pakket van je verzekeraar uitgekeerd. Vooral wanneer je andere wensen hebt dan wat er in je pakket zit kan het voordeliger zijn om Zonnewende Uitvaartbegeleiding in te schakelen.

Wat voor verzekering je ook hebt afgesloten, je bent altijd vrij om zelf je uitvaartbegeleider te kiezen. Je bent niet verplicht om het afscheid door de uitvaartverzekeraar te laten begeleiden. Voor Zonnewende Uitvaartbegeleiding maakt het niet uit of je verzekerd bent en hoe je verzekerd bent.